©Tatsuki Fujimoto/SHUEISHA, MAPPA
©CHAINSAW MAN © 2018 Tatsuki Fujimoto/Shueisha, Inc.